Jak čistit domovní odpadní vody?

Každý z nás denně vyprodukuje přibližně 100-150 litrů odpadní vody. Je to především voda z WC,
mytí a koupání, praní, úklidu domácnosti, umývání nádobí a vaření.

Pokud žijeme v objektu, který je napojen na obecní kanalizaci, postará se o vyčištění této vody
obecní čistírna odpadních vod. Zaplatíme obci stočné a věc je vyřešena. Ovšem v místech, kde není
vybudována kanalizace, vyvstává tradiční problém: Kam s ní? Zde se o likvidaci odpadní vody musí
postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení.

Z hlediska způsobu nakládání s odpadní vodou existují dvě základní možnosti
  1.  odpadní vody jímat (a poté nechat vyvážet fekálním vozem),
  2.  odpadní vody čistit (a poté jí odvést do vodoteče nebo zasakovat – podle možností)

Pokud se rozhodneme pro první způsob, pro jímání odpadní vody slouží

Žumpa (jímka na vyvážení)


Je to bezodtoková vodotěsná nádrž, která, na rozdíl od domovní čističky odpadních vod, splaškovou
vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Z jímky se pak odpadní vody fekálním vozem vyváží do
nejbližší čistírny odpadních vod.

Jakou zvolit velikost? Při obsazenosti rodinného domu 4 obyvateli je nutné počítat s denní produkcí
0,4 – 0,7 m3 odpadní vody. Znamená to, že na měsíční interval vyvážení žumpy potřebujeme užitečný
objem alespoň 12 m3. Takovou žumpu pořídíme (včetně stavebního osazení) přibližně za 60 – 100
000 Kč, ale záleží na materiálu a podmínkách osazení. Náklady na jedno vyvežení se v současnosti
pohybují mezi 2 000 – 4 000 Kč.
Jedinou výhodou je při pořízení žumpy je jednoduchost schvalovacího procesu. Postačí stavební
povolení od příslušného stavebního úřadu.
Firma EKONA nabízí kvalitní plastové žumpy řady CZ a CZP v široké škále objemů a pro všechny
možnosti stavebního osazení.

Pokud chceme odpadní vody čistit, pak je třeba zajistit povolení na zařízení, které se nazývá


Domovní čistírna odpadních vod


Když to zjednodušíme, existují dvě základní technologie čištění odpadní vody.
První z nich reprezentuje aktivační domovní čistička odpadních vod, která pracuje na principu
jemnobublinného provzdušňování aktivovaného kalu. Jedná se o vodotěsnou nádrž vybavenou
technologií (dmychadlo, čerpadlo, provzdušňovací zařízení), která se osazuje do terénu.

Příkladem takové moderní čistírny je typ EKONA řady D s certifikátem CE. Vyčištěnou vodu je
možné odvést do vodoteče (potok, řeka), případně – pokud není vodoteč k dispozici – tuto vodu
zasakovat vhodným způsobem. Nezbytnou podmínkou je v tom případě souhlasné stanovisko
hydrogeologického posudku. Účinnost čištění aktivační čistírny je přímo závislá na několika
faktorech: Především je to kvalita použitého výrobku, dále pravidelnost nátoku odpadní vody do
čistírny, dodávka elektrického proudu bez výpadků a v neposlední řadě dobrá úroveň obsluhy.
Pokud jsou uvedené podmínky dodrženy, účinnost čištění se pohybuje v praxi mezi 90 – 95%.
 
1. Nádrž čistírny
2. Dmychadlo
3. Česlicová stěna separace
4. Čerpadlo odtoku
5. Provzdušňovací elementy
6. Plovákový spínač

Druhý možný způsob čištění je vícestupňová čistička odpadní vody typu Septik + Pískový filtr.
Ta se skládá z tří- nebo čtyřkomorového septiku (vodotěsná nádrž s přepážkami) a z dočišťovacího
stupně - zemního pískového filtru (zpravidla plastová nepropustná vana s nátokovou a odtokovou
drenáží, vyplněná praným pískem – ten funguje jako nosič biomasy). Vana pískového filtru má nátok
v horní části a odtok u dna nádrže. Díky tomu je písek ve filtru střídavě zaplavován a zavzdušňován,
což způsobuje vlastní čistící efekt filtru. Osvědčeným typem je vícestupňová čistírna SK5 + PF-E5
určená pro rodinné domy nebo rodinné rekreační objekty.


Vyčištěná voda se odvádí stejným způsobem, jako u první technologie, tedy buď do vodoteče,
nebo do zásaku. Podmínkou správné funkce této čistírny je pravidelné (zpravidla roční) odkalování
septiku. Životnost náplně filtru je v takovém případě 12 až 15 let. Účinnost této čistírny není závislá na
pravidelném nátoku ani na elektrické energii, její provoz je prakticky bezobslužný. V praxi dosahuje
účinnosti kolem 90%.


Jak vybrat správnou domovní čistírnu?


Na trhu lze najít celou řadu zařízení, která nesou název domácí  či domovní  čistírna odpadních vod. Laik se
těžko může vyznat v rozdílech mezi nimi a posoudit jejich vhodnost pro svoji konkrétní situaci. Někdy
jsou nabízeny výrobky za velmi atraktivní ceny, jejich užitná hodnota ovšem bývá nízká. Proto je
vhodné již v přípravné fázi kontaktovat odborného projektanta, který posoudí, jaký způsob čištění
se pro danou situaci hodí a který typ čistírny vybrat. Na stavbu čističky poté zpracuje projektovou
dokumentaci
a pomůže vyřídit povolení ke stavbě, a zároveň i k nakládání s vyčištěnými odpadními
vodami. Obě povolení vydává vodoprávní úřad. Pro bezproblémové vyřízení povolení na úřadech
je vhodné vybrat takovou domovní ČOV, ke které byl vystaven certifikát CE. Je dobré, pokud je
výrobce odborně zdatnou firmou s prokazatelnou historií a věrohodnými referencemi.

Rozsah tohoto článku má sloužit pro základní informaci a tak nemůže postihnout celé spektrum
problematiky čištění domovních odpadních vod. Pokud budete mít zájem poradit s vaší konkrétní
situací, obraťte se s důvěrou na naše odborníky. Kontakt najdete na www.ekona.cz.

Aktuality

31. října 2012
Zajímavý článek

 Pěkný napsaný článek o čistění vody  najdete také na portálu  Idnes .

Obchodní oddělení Sídlo firmy
Mgr. Pavel Sobota / vedoucí Nitranská 418
+420 482 712 925 460 01 Liberec
mob.: +420 724 100 064 fax: +420 482 712 942
sobota@ekona.cz Skype: EKONA, spol. s r.o.
   
+420 482 712 932  
mob.: +420 602 553 163  
info@ekona.cz  

Copyright ©2015 Ekona čištění odpadních vod | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Confusers | tvorba webových stránek | tvorba e-shopu | SEO

+420 602 553 163
info@ekona.cz